Taisyklės

 • 1. Interneto svetainėje Imk.one.lt skelbiamus aukcionus (toliau “Aukcionus”) organizuoja UAB ONE.LT (toliau “Aukciono Organizatorius”).
 • 2. Aukcionuose dalyvauti ir juos laimėti gali tik registruoti ONE.LT vartotojai (toliau “Vartotojai”), kurie sutinka su Taisyklėmis.
 • 3. Vartotojai, kurie nesutinka su vienu ar daugiau Taisyklių punktų, Aukcionuose dalyvauti ir juose laimėti negali. Aukciono Organizatorius pasilieka teisę be perspėjimo šalinti Taisyklių nesilaikančius dalyvius.
 • 4. Kiekvieno Aukciono dalyviai bando surinkti kiek galima daugiau unikalių vartotojų apsilankymų savo unikaliose aukcionų nuorodose. Unikalus apsilankymas - vienas vartotojo apsilankymas unikalioje aukciono nuorodoje per vieną parą.
 • 5. Kiekvienam Aukcione dalyvaujančiam Vartotojui suteikiama unikali interneto svetainės Imk.one.lt nuoroda, kuria Vartotojas gali dalintis socialiniuose tinkluose, asmeninėmis žinutėmis bei kitais įprastais metodais skatindamas savo draugus ir/ar artimuosius bei kitus asmenis aplankyti būtent jo nuorodą ir taip Vartotojui padėti laimėti Aukcioną.
 • 6. Aukcionus laimi tie Vartotojai, kurių unikaliose nuorodose apsilanko daugiausiai unikalių vartotojų. Aukciono Organizatorius negarantuoja, kad visi apsilankymai bus priskaičiuojami iškart, todėl nustatant Aukciono laimėtojus bus remiamasi Imk.one.lt naudojamomis duomenų bazėmis ir šių duomenų bazių surinkti duomenys bus laikomi pagrindu nustatant laimėtoją.
 • 7. Konkrečiam Aukcionui daugiausiai apsilankymų surinkusių Vartotojų lentelė pateikiama atskirame to Aukciono puslapyje.
 • 8. Vienas Vartotojas gali laimėti tik tris (3) Aukcionus per mėnesį. Tuo atveju, jei dėl minėtos priežasties daugiausiai apsilankymų surinkusiam vartotojui prizas negali būti suteikiamas, jis atitenka kitam Vartotojui, surinkusiam antrą didžiausią apsilankymų skaičių tam konkrečiam Aukcionui.
 • 9. Aukcionui pasibaigus gali būti patikrinami Aukciono laimėtojo surinktų apsilankymų šaltiniai, siekiant nustatyti galimus sukčiavimo atvejus. Jei Aukciono Organizatoriui kyla įtarimas dėl neteisėtų priemonių naudojimo siekiant laimėti Aukcioną, gali būti paskelbiamas kitas Aukciono laimėtojas.
 • 10. Dalyvaudami Aukcionuose Vartotojai sutinka neužsiimti jokiomis veiklomis, kurios trikdytų Aukcionų veikimą (netrikdyti Imk.one.lt svetainės bei kitų sistemų, būtinų Aukcionų organizavimui) bei patvirtina, kad:
  • a.Nenaudos jokių paties Vartotojo ar trečiųjų šalių sukurtų programų, skriptų, ar kitų priemonių, palengvinančių dalyvavimą aukcionuose;
  • b.Neplatins brukalų (“spam’o”), nepirks apsilankymų iš trečiųjų šalių bei nesinaudos kitomis netinkamomis priemonėmis, kurios dirbtinai padidintų apsilankymų skaičių Vartotojo nuorodoje;
  • c.Nekeis savo IP adreso naudojantis trečiųjų šalių programine įranga, proxy serveriais ir kitais metodais.
 • 11. Bet kokie sukčiavimo atvejai bus nagrinėjami ir Aukciono Organizatorius turi teisę ir pareigą tokia veikla užsiimančiam Vartotojui iškelti Baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 • 12. Su Aukciono laimėtoju Aukciono Organizatorius susisieks telefonu arba el. pašto žinute iš konkursai@one.lt.
 • 13. Aukciono Organizatorius neatsako už Aukcionuose dalyvaujančių produktų ir/ar paslaugų kokybę, neteikia garantijų bei neatsako už pristatymą.
 • 14. Vartotojas, dalyvaudamas Aukcionuose, patvirtina, kad puslapyje Imk.one.lt jų patalpintas visas turinys (komentarai, įžvalgos, aprašymai, nuotraukos ir kita) priklauso tam Vartotojui ir nepažeidžia trečiųjų šalių autorinių teisių, bei negrįžtamai ir be užmokeščio perleidžia šio įkelto turinio naudojimo autorines teises Aukciono Organizatoriui, kuris vėliau patalpintu turiniu gali naudotis, platinti, dauginti, modifikuoti, parduoti bei kitaip naudoti visais Aukciono Organizatoriui dabar prieinamais ar vėliau sukurtais metodais be Vartotojo leidimo. Taip pat toks turinys bus laikomas nekonfidencialiu ir galės būti naudojamos reklamos tikslais.
 • 15. Vartotojai dalyvaudami Aukcionuose taip pat patvirtina, kad nenaudoja ir nenaudos jokio turinio, kuris yra nepagarbaus, įžeidaus, vulgaraus, klaidinančio, erotinio, vaikams netinkamo ar dėl kitų priežasčių nepriimtino pobūdžio. Aukciono Organizatorius neatsako už Vartotojų įkeltą turinį ir jo tinkamumą kitiems Imk.one.lt lankytojams.
 • 16. Visi puslapyje Imk.one.lt naudojami tekstai, grafiniai elementai (logotipai, ikonos), garso ir vaizdo failai bei kitas turinys yra Aukciono Organizatoriaus nuosavybė ir negali būti kopijuojami, dauginami, platinami ar kitaip naudojami komerciniais tikslais be Aukciono Organizatoriaus raštiško sutikimo.
 • 17. Aukcionų Organizatorius negali užtikrinti nepertraukiamo Aukcionų sistemos veikimo, todėl, esant nenumatytoms aplinkybėms ar techniniams trikdžiams, Aukcionai gali būti laikinai sustabdyti arba prie jų pridedamas papildomas laikas.
 • 18. Aukciono Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles. Jei Vartotojas dalyvauja Aukcione po Taisyklių pakeitimo momento, laikoma, kad Vartotojas iš naujo susipažino su atnaujintomis Taisyklėmis ir su jomis sutinka.